امروز : دوشنبه 30 بهمن 1396
today : Feb 19 2018
Persian Arabic English

Untitled-2

 مجموعه گچ فارسان از سال 1359 پا به عرصه تولید نهاد،دستا توانمند متخصصان،مارا بر آن داشت تا محصولاتی همسو با نیاز مشتریان و بازار ارئه دهیم و همواره کوشیده ایم به این باور جامه عمل بپوشانیم.

هم اینک در استمرار فعالیت های مذکور با پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت (Iso9001:2008) خود را متعهد به رعایت الزامات سیستم مذکور در نیل به اهداف زیر می داند:

  • افزایش اثر بخشی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و حرکت پیوسته به سوی بهبود مستمر با هدف نهایی بهبود کیفیت و توسعه و پیشرفت شرکت
  • آموزش مستمر کارکنان و مدیران به منظور بهره برداری از استعداد های بالقوه آنان در جهت ارائه خدمات مطلوبتر
  • افزایش و جلب رضایت مشتریان

اینجانب ضمن تعهد به پیگیری بهبود مستمر سیستم مذکور در راستای نیل به اهداف فوق و بازنگری مفاد این خط مشی به صورت سالانه از مجموعه کارکنان این شرکت تقاضا دارم تا ضمن احترام کامل به نظرات و خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنان با ایجاد فضای همدلی و تلاش روز افزون همکاری های لازم را دراین راستا به عمل آورند.

شرکت گچ فارسان

مدیر عامل عبدالکرم کریمی